CENNÍK

Verzia Standard

Poľovnícke združenie

Licencia

99 €

Ročný Maintenance

35 €

Člen združenia

Licencia

10 €

Ročný Maintenance

3 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH.